קרן השקעות – מידע כללי

"פילוסופיית ההשקעה"
הייחודיות של קרן איתן - הון, ניהול ויזמות תחת מטריה אחת.

עסקים בישראל של היום נעזרים במגוון מקורות מימון שונים, כגון אשראי בנקאי, הלוואות מקרנות בערבות מדינה, השקעות פרטיות ועוד. מן העבר השני, אותם העסקים גם פונים לגופי ייעוץ כלכלי ועסקי שונים, אשר לרוב מתנהלים בנפרד מן ההשקעה הפיננסית. מידור זה יוצר נתק לא בריא בין הניהול והמשאבים. נוצר צורך גדול בגוף שיתמקד בהבראה, עידוד והצמחה, שיהיה מסוגל לבצע את ההשקעה הכספית הנדרשת, ובד בבד להעמיד שורה של אנשי מקצוע מומחים אשר יהיו מעורבים באופן מלא בפן הניהולי.
קרן איתן היא קרן ההשקעות הפרטית הראשונה להשקעה בעסקים בינוניים בישראל, שאינה מסתפקת בהשקעה פיננסית בלבד, אלא משתלבת כשותף מלא בניהול העסק לצד ההנהלה הקיימת.
 
צוות קרן איתן מביא לעסקים, לצד השקעת ההון והניהול, קשרים עסקיים נרחבים ונגישות למקורות מימון  וליעדי שיווק בארץ ובחו"ל.  
 
 
"שיטת קרן איתן"
השיטה שפותחה ב"קרן איתן" משלבת שני רכיבי מפתח בכל השקעה:
רכיב ה- "Equity" - שטרי הון או הלוואת בעלים, כאשר ההשקעה מתבצעת הן בחברות סוברניות והן בחברות שנקלעו לקשיים.
רכיב ה- "Mezzanine" - הלוואה נושאת ריבית, עם התניה של מעורבות ניהולית ו- Equity Kicker. יצירת שעבודים המשרתים גם את חלקה של הקרן ב- Equity.
השיטה צמחה על רקע ניסיונם העשיר והיכרותם המעמיקה והמשותפת של הצוות הניהולי והוועדה המייעצת עם מגוון חברות בישראל.
 
ממודל שנבנה בקרן איתן והקיף מספר חברות בינוניות מתחומי התעשייה, המסחר והשירותים, עולה כי השקעה כספית בגובה 15-7 מיליון ₪, בשילוב של הלוואה ובעלות, יכולה להצמיח מימון נוסף של עד 30%, שמקורו בין היתר בקרנות בערבות מדינה, ולהוות שינוי פורץ דרך. הון כזה, שנכנס לחברה בווריאציות שונות, יחד עם ניהול ואסטרטגיה נכונה, יכולים לאפשר שיפור משמעותי ביחסים הפיננסיים וצמיחה בת קיימא.

קרן איתן פועלת בימים אילו לאיתור חברות נוספות להשקיע בהן ובמקביל לגיוס משקיעים נוספים בקרן. 


© כל הזכויות שמורות לאיתן-קרן השקעות לצמיחה עיצוב אתרים: נרינסקי תיכנות: 5plus.co.il